แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล:

  1. http://civilizationwe.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html
  2.  http://www.arayanewspaper.com/content-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8-3-1759-28992-1.html
  3. http://www.thaigoodview.com/node/89254
  4. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8#.E0.B8.A0.E0.B8.B2.E0.B8.A9.E0.B8.B2.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B9.80.E0.B8.82.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.94.E0.B9.89.E0.B8.A7.E0.B8.A2.E0.B8.AD.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.A9.E0.B8.A3.E0.B8.AA.E0.B8.B4.E0.B8.99.E0.B8.98.E0.B8.B8

แหล่งที่มารูปภาพ:

  1. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8
  2. http://www.arayanewspaper.com/content-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8-3-1759-28992-1.html
  3. http://travelsometimes.com/images/photos/lists/summit_everest.jpg
  4. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8

แหล่งที่มาวิดิโอ

  1. http://youtu.be/NH3sEOfjw1Q
  2. http://www.youtube.com/watch?v=KWqLf49YSDY&feature=youtu.be
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s